a preview of the site for open graph data

Ondernemingsrecht

& Ondernemen met vertrouwen

Ondernemingsrecht is de kurk, waar uw organisatie op drijft. Met &HV kunt u ondernemen met vertrouwen. Zie ons ervaren team als uw juridische partner: we leggen de fundamenten voor de dagelijkse gang van zaken van uw onderneming, adviseren u bij uiteenlopende juridische uitdagingen op uw pad en werken nauw met u samen, wanneer strategische besluitvorming aan de orde is. Van startup tot mkb en grootbedrijf, van oprichting tot exitstrategie, van aandelenuitgifte of -verkoop tot alternatieve structuren als sharefunding, onze ondernemingsrechtadvocaten begeleiden ondernemers, bestuurders en aandeelhouders sinds jaar en dag bij alle voorkomende life events van hun organisatie.

Ondernemen en besturen: uw belang is ons belang

Behoefte aan advies over de te kiezen rechtsvorm bij oprichting? Uw onderneming toekomstbestendig inrichten? Wij maken de voors en tegens van de diverse mogelijkheden inzichtelijk voor u. Van BV, NV, stichting, coöperatie, VOF en maatschap tot CV, ons team biedt de expertise om uw organisatie van meet af aan optimaal afgestemd op uw samenwerkingsintenties en doelen te structureren: uw belang is ons belang. We denken actief mee over de inrichting van uw corporate governance en voorzien u van passende juridische documentatie, inclusief aandeelhoudersovereenkomsten en (directie-)reglementen. Alles, met nadrukkelijke aandacht voor bestuursverantwoordelijkheid en (voorkoming van) -aansprakelijkheid en een heldere zeggenschapsverhouding tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en directie.

Een solide juridische basis met &HV

Als ondernemer en/of bestuurder schudt u geregeld de hand met partners buiten uw organisatie. Ook dat vraagt om een solide basis. Uw alerte &HV  team zorgt voor doortimmerde inkoop- en verkoopovereenkomsten en, zodra u voor nieuwe uitdagingen zoals een scale-up, nieuwe samenwerkingsverbanden/joint ventures of een fusie of overname staat, voor alle overige benodigde en gewenste contracten, reglementen en uitvoeringsplannen.

&HV: ook, als zaken anders lopen

&HV helpt u in de eerste plaats voorkomen, dat het schudden van de hand wordt gevolgd door het kruisen van de degens. De realiteit is echter, dat zaken soms anders lopen dan was te voorzien. Conflicten en geschillen met bijvoorbeeld concurrenten, leveranciers of debiteuren lossen we bij voorkeur op via onderhandelingen. Blijkt het nemen van rechtsmiddelen alsnog nodig, dan adviseren onze advocaten u graag over de beste manier om uw gelijk te krijgen en uw recht te halen. Ook, wanneer sprake is van een conflict met aandeelhouders of bestuurders of onderzoek door de Ondernemingskamer (enquêteprocedure) of wanneer de tijd is aangebroken voor een exitstrategie (verkoop, liquidatie e.d.), kunt u op onze expertise, ondersteuning en vertegenwoordiging rekenen.

Ook ondernemen met vertrouwen? Neem gerust contact met ons op!