a preview of the site for open graph data

Procesrecht

& Sterk staan bij geschillen, vorderingen en beslagleggingen

Het ondernemerschap brengt soms conflicten met zich mee: u kunt te maken krijgen met een geschil over de interpretatie van een contract of een conflict over de zeggenschap binnen uw bedrijf. Mogelijk blijven uw facturen onbetaald of wordt juist door derden ten onrechte betaling gevorderd. Het kan ook zijn, dat u een vordering tot schadevergoeding heeft of zelf verweer moet voeren. Of verwikkeld raakt in een bouwgeschil dan wel bezwaar wilt maken tegen een vergunning. Wat kunt u doen? &HV is uw juridische vraagbaak in procesrecht.

Uw recht halen begint met een heldere strategie

Wordt u geconfronteerd met een deurwaarder, een dagvaarding, verzoekschrift of beslag? Wilt u zelf een juridische kwestie aanhangig maken bij de rechter of een arbitragecommissie? Wilt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit van de overheid? In een gerechtelijke procedure draait het niet zozeer om het hebben, maar om het kríjgen van uw gelijk. Om dat te bereiken, wacht u mogelijk eerst een mijnenveld vol regels, uitzonderingen en jargon. Iedere stap moet dan ook zorgvuldig worden afgewogen. Met onze procesrechtspecialisten aan uw zijde kunt u vertrouwen op een heldere strategie naar de gunstigste uitkomst.

Uw commerciële belangen juridisch behartigd

Procederen in geschillen is een onmiskenbare expertise. Ons team van specialisten begeleidt u zowel op het gebied van Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht als Vastgoed- en bestuursrecht bij uw gang naar de Rechtbank, het Gerechtshof, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of arbitrale colleges (zoals de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen) etc.

Procesvoering in de beste handen

Een snelle behandeling in kort geding of het horen van getuigen of deskundigen: onze advocaten kennen de verschillende wegen naar uw gelijk. Aan ons kantoor zijn een oud-arbiter en oud- (plaatsvervangend) rechter verbonden. Reken op hun ervaring om snel tot de kern van uw verhaal te komen en effectief stappen te ondernemen. Uw &HV team houdt daarbij steeds nadrukkelijk voor ogen, dat onderhandelingen in veel gevallen óók tot een goed einde kunnen leiden. Om uw recht op te eisen of te verdedigen zetten zij die rechtsmaatregelen in, die hieraan ondersteunend dan wel noodzakelijk zijn. Ook voor (veelal complexe) trajecten als een hoger beroep is uw zaak bij &HV in de beste handen.

Beslag- en executierecht: voorkom papieren tijgers

Vorderingen zijn er om voldaan te worden. Wanneer schuldenaars in gebreke blijven, kan dat zeer schadelijke consequenties hebben. Beslag- en executierecht, in het bijzonder bewarende (conservatoire) beslaglegging, is een expertise met vele haken en ogen, die we bij &HV tot in de puntjes beheersen. Een proactieve benadering van deze complexe materie cruciaal: welke strategie uw vordering het beste dient, wegen we van te voren zorgvuldig af. Om papieren tijgers te voorkomen (een vonnis in uw voordeel, maar u met lege handen), kunnen wij bijvoorbeeld vooraf beslag op bankrekening, woning of goederen laten leggen. En wordt er bij u zelf beslag gelegd, helpen wij u dit middels een kort geding op te heffen.

Meer weten? Onze procesrechtspecialisten brengen u graag verder.