a preview of the site for open graph data

Vastgoed- en bestuursrecht

& Bouwen met vertrouwen

De vastgoedsector is voortdurend in beweging en staat voor een reeks stevige uitdagingen. Verduurzaming, transformatieopgaven, ingrijpende wetswijzigingen en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen behalve creativiteit, aanpassingsvermogen en proactief ondernemerschap ook een scherpe juridische blik. &HV  staat u met alle plezier bij om deze uitdagingen succesvol aan te gaan. 

Wij koesteren een uitgesproken liefde voor de vastgoedsector en de bouwwereld. In het juridische werkveld van gebieds- en projectontwikkeling, van bouw- en vastgoedrecht tot huurrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht, behartigt ons doorgewinterde vastgoedteam met zichtbaar enthousiasme en tastbaar succes de belangen van een verscheidenheid aan ondernemers: we treden op voor vastgoedeigenaren/-beheerders, projectontwikkelaars en aannemers, maar staan als vastgoedspecialist ook geregeld opdrachtgevers van buiten de sector bij.

Uw juridische partner van schets tot beheer

Met onze vergaande kennis van en ervaring in de bouw, het gemeentelijk (grond)beleid, huur, erfpacht, aankoop/verkoop, VvE-recht en exploitatie weten we hoe de hazen lopen en wat ervoor nodig is, om u vlot en goed van dienst te zijn. Zo verkiezen we praktische oplossingen boven lange memo’s. Zijn we altijd bereikbaar om ons juridische licht op mogelijke obstakels te laten schijnen en schakelen we snel. Met &HV als partner in uw project weet u zich bovendien verzekerd van hoogwaardige juridische expertise van planontwikkelingsfase en vergunningentraject tot en met bouw- en beheer/exploitatiefase.

Wilt u aannemingscontracten, samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, of bijvoorbeeld huurovereenkomsten laten opstellen, beoordelen, handhaven of aanvechten? Het specialistenteam van &HV adviseert, levert en komt namens u op het juiste moment in actie. Is sprake van een conflict, dan vinden we vaak een manier om dit zonder een procedure op te lossen. Blijkt dat alsnog onhaalbaar, reken dan op onze daadkracht, kennis, en overtuigingskracht om u goed bij te staan in een gerechtelijke of arbitrageprocedure.

&HV Bestuursrecht: uw rechtsbescherming jegens de overheid

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met besluiten van de (lokale) overheid. Besluiten, die impact hebben op uw bedrijf, de continuïteit ervan en/of uw toekomstplannen, bijvoorbeeld in de context van omgevingsplannen, (omgevings-)vergunningen of handhavingsbesluiten. De overheid moet zich altijd houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar hoe navigeert u effectief naar een positieve uitkomst in dit complexe rechtsgebied? Wij spreken uit ervaring, als we zeggen: in het bestuursrecht is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Klop dus gerust bij ons aan, wanneer u overheidstoestemming nodig heeft voor uw activiteiten of zonder juridische verrassingen een project wilt realiseren. Of als u actie wilt ondernemen tegen een overheidsbesluit of partij bent in een bezwaar- of (hoger) beroepsprocedure in het kader van bijvoorbeeld het omgevingsrecht of handhaving. &HV komt namelijk uitsluitend op voor de belangen van ondernemers. Wij kennen de wegen: we werken waar mogelijk namens u samen met de overheid om tot een door alle partijen gedragen oplossing te komen, maar staan ook altijd klaar om op te komen voor uw belangen en rechten jegens de overheid.

Ook bouwen met vertrouwen? Neem vooral contact met ons op!